Đổi Thước Anh (yd) sang Parsec (pc)

Máy tính đổi từ Thước Anh sang Parsec (yd → pc). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

 
 
Parsec sang Thước Anh (Hoán đổi đơn vị)

Thước Anh

Một đơn vị đo chiều dài bằng 3 feet; được xác định là 91,44 centimet; ban đầu được lấy là độ dài trung bình của một sải chân

Cách quy đổi yd → pc

1 Thước Anh bằng 2.9633685822679E-17 Parsec:

1 yd = 2.9633685822679E-17 pc

1 pc = 3.3745380375015E+16 yd

Parsec

Đơn vị của :

  • Chiều dài/khoảng cách thiên văn

The parsec là một đơn vị chiều dài tương đương với khoảng 20 nghìn tỷ (20.000.000.000.000) dặm, 31 nghìn tỷ kilômet, hoặc 206.264 lần khoảng cách từ trái đất tới mặt trời.

Một parsec cũng tương đương với xấp xỉ 3,26 năm ánh sáng (khoảng cách hành trình nếu bạn đi với tốc độ của ánh sáng trong ba năm và ba tháng).

Bội số:

  • kiloparsec (kpc) – 1.000 pc
  • megaparsec (Mpc) – 1.000.000 pc
  • gigaparsec (Gpc) – 1.000.000.000 pc

Bảng Thước Anh sang Parsec

1yd bằng bao nhiêu pc
0.01 Thước Anh = 2.9633685822679E-19 Parsec10 Thước Anh = 2.9633685822679E-16 Parsec
0.1 Thước Anh = 2.9633685822679E-18 Parsec11 Thước Anh = 3.2597054404947E-16 Parsec
1 Thước Anh = 2.9633685822679E-17 Parsec12 Thước Anh = 3.5560422987215E-16 Parsec
2 Thước Anh = 5.9267371645359E-17 Parsec13 Thước Anh = 3.8523791569483E-16 Parsec
3 Thước Anh = 8.8901057468038E-17 Parsec14 Thước Anh = 4.1487160151751E-16 Parsec
4 Thước Anh = 1.1853474329072E-16 Parsec15 Thước Anh = 4.4450528734019E-16 Parsec
5 Thước Anh = 1.481684291134E-16 Parsec16 Thước Anh = 4.7413897316287E-16 Parsec
6 Thước Anh = 1.7780211493608E-16 Parsec17 Thước Anh = 5.0377265898555E-16 Parsec
7 Thước Anh = 2.0743580075875E-16 Parsec18 Thước Anh = 5.3340634480823E-16 Parsec
8 Thước Anh = 2.3706948658143E-16 Parsec19 Thước Anh = 5.6304003063091E-16 Parsec
9 Thước Anh = 2.6670317240411E-16 Parsec20 Thước Anh = 5.9267371645359E-16 Parsec

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến