Chuyển đổi đơn vị đo diện tích

Máy tính online chuyển đổi các đơn vị đo diện tích mét và đơn vị của Anh-Mỹ. Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt có đơn vị là mét vuông (m²). Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có thể nhìn thấy của đối tượng.

Máy tính đổi đơn vị đo diện tích Online

Hãy đưa ra diện tích và chọn đơn vị

vuông

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

milimét vuông
(mm2)
xentimét vuông
(cm2)
đêximét vuông
(dm2)
mét vuông
(m2)
A
(a)
hecta
(ha)
kilômét vuông
(km2)

Đơn vị Anh-Mỹ

inch vuông
(sq in)
foot vuông
(sq ft)
yard vuông
(sq yd)
mẫu
(acre)
dặm vuông
(sq mile)