Diện tích và chu vi của tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, nếu một cạnh bên được coi là đáy thì cạnh bên còn lại được xem là chiều cao, diện tích của tam giác vuông khi đó sẽ bằng một nửa tích của hai cạnh bên. Công thức diện tích S là: S = (ab)/2

Chu vi tam giác vuông chính là tổng độ dài của các đường bao quanh hình tam giác vuông đó

P = a + b + h

Thế nào là tam giác vuông?

  • Tam giác vuông được tạo thành bởi hai hai cạnh vuông góc và cạnh huyền – cạnh dài nhất.
  • Tổng các góc của một tam giác là 180°, suy ra: α + β = 90°.
  • Độ dài của các cạnh có thể được tính bằng định lý Pytagore, độ lớn của góc được tính bằng hàm lượng giác.

Các công thức

  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • a,b – các cạnh bên tạo thành góc vuông
  • c – cạnh huyền

Máy tính diện tích tam giác vuông Online

Hãy đưa ra 2 giá trị

a =
b =
c =
α =
β =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =