Diện tích và chu vi của hình bình hành

  • Hình bình hành là tứ giác có cạnh đối diện song song và bằng nhau, các cạnh liền kề không tạo thành góc vuông.
  • Các đường chéo không dài bằng nhau và không vuông góc, nhưng cắt nhau ở điểm giữa.
  • Đường cao là khoảng cách vuông góc giữa các cạnh đối diện.

Các công thức

  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • a,b – các cạnh
  • d1,2 – đường chéo
  • ha – chiều cao trên cạnh a
  • hb – chiều cao trên cạnh b

Máy tính diện tích hình bình hành Online

Hãy đưa ra 3 giá trị

a =
b =
ha =
hb =
d1 =
d2 =
α1 =
α2 =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =

 

Diện tích của hình bình hành bằng tích của cạnh đáy (một cạnh của nó) và chiều cao: S = a x h

Chu vi hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ: P = (a+b) x 2