Thể tích và diện tích hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu, hướng dẫn cách tính diện tích mặt cầu, cách tính thể tích khối cầu

Mặt cầu (O,R) là mặt được tạo bởi quỹ tích các điểm cách điểm O 1 khoảng chiều dài không đổi bằng bán kính R trong không gian 3 chiều

Khái niệm hình cầu

 • Hình cầu được tạo bởi tâm và bán kính hoặc đường kính.

Các công thức

 • Công thức tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3)
 • Diện tích mặt cầu: S = 4π.R2
  Trong đó  R là bán kính khối cầu (mặt cầu, hình cầu).
  Thể tích và diện tích hình cầuCông thức Thể tích và diện tích hình cầu
 • V – thể tích
 • A – diện tích
 • d – đường kính
 • r – bán kính
 • S’ – tâm

Máy tính diện tích hình cầu Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

r =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =