Tính phần trăm

Hướng dẫn công thức tính % của số, cách tính phần trăm % nhanh nhất chính xác

Tính phần trăm có thể có rất nhiều trường hợp khác nhau và yêu cầu khác nhau có thể làm phân vân với các bạn. Trong đó thường gặp nhất là tính phần trăm % chênh lệch giữa 2 năm, % của 1 con số, tính % lãi suất ngân hàng, tính phần % tăng trưởng, phần trăm lợi nhuận, phần trăm hoàn thành…

Máy tính Online

X % của số Y là bao nhiêu?

Ví dụ: 15 % của 168 là bao nhiêu?
Tính phần trăm

15 % của 168 là 25,2

% của
Làm tròn số thập phân

Trong bài viết này pheptinh.com sẽ chia sẻ công cụ tính phần trăm % trực tuyến với các bạn cách tính tỷ lệ phần trăm tiền giảm giá, chiết khấu % một cách nhanh và chính xác nhất.