Diện tích và chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông là tổng độ dài bốn cạnh của nó hay gấp bốn lần độ dài của một cạnh.

Diện tích hình vuông: Là bình phương độ dài của cạnh trong hình vuông.

Định nghĩa hình vuông

  • Các cạnh của hình vuông có chiều dài bằng nhau, các cạnh liền kề tạo thành góc vuông.
  • Đường chéo có độ dài bằng nhau, cắt nhau tại điểm giữa và vuông góc với nhau.

Các công thức

 

  • Công thức tính chu vi hình vuông: P = a x 4
  • Công thức tính diện tích hình vuôngS = a x a hoặc S = a2
  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • a – các cạnh
  • d – đường chéo

Máy tính diện tích hình vuông Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

a =
d =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =