Định lý Pytagore

Trong toán học, định lý Pytago (còn gọi là định lý Pythagore ) là một liên hệ căn bản giữa ba cạnh tam giác của một tam giác vuông. Định lý phát biểu rằng bình phương cạnh huyền (cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại. Định lý có thể viết thành một phương trình liên hệ độ dài của các cạnh là ab và c, thường gọi là “công thức Pytago”

Các công thức

  • c – cạnh huyền
  • a,b – các cạnh bên tạo thành góc vuông

Máy tính định lý Pythago Online

Hãy đưa ra 2 giá trị

a =
b =
c =

Làm tròn số thập phân

 

Nói cách khác, trong một tam giác vuông với các cạnh góc vuông có chiều dài là a và b và độ dài cạnh huyền là c, thì ta luôn có a2 + b2 = c2. Định lý Pytago là một trong những trụ cột chính của hình học cơ bản. Có vô vàn ứng dụng thực tiễn như tìm khoảng cách giữa hai điểm trên một mặt phẳng tọa độ.