Chuyển đổi đơn vị đo công suất

Phép tính chuyển đổi các đơn vị công suất. Đơn vị đo công suất là đơn vị đo của đại lượng vật lý công suất.

Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Watt (viết tắt là W), lấy tên theo James Watt.

1 Watt=1 J/s

Ngoài ra, các tiền tố cũng được thêm vào đơn vị này để đo các công suất nhỏ hay lớn hơn như mW, MW.

Một đơn vị đo công suất hay gặp khác dùng để chỉ công suất động cơ là mã lực (viết tắt là HP).

1 HP = 0,736 kW

Trong truyền tải điện, đơn vị đo công suất hay dùng là KVA (kilô Volt Ampe):

1 KVA = 1000 VA

Máy tính đổi đơn vị đo công suất Online

Hãy đưa ra công suất và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

watt
(W)
kilôwatt
(kW)
mêgawatt
(MW)
mã lực (sức ngựa)
(HP)