Tiêu thụ nhiên liệu

Bảng tính thực hiện phép tính về hao phí và giá nhiên liệu, cách tính tiền xăng xe tiêu thụ, định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng tính

Hãy đưa ra khoảng cách

km
 tính thêm đường quay về

Hãy đưa ra mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe

lít/100 km

Hãy đưa ra giá xăng hoặc dầu

₫/lít
Sự tiêu thụ
(lít)
Giá
(₫)
X km
1 km

 

Cách tính mức tiêu hao nhiên liệu cho xe sẽ được tính theo cách sau:

Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (lít/100km) = (quãng đường 1 – quãng đường 2)/ số lít xăng đã đổ.