Thể tích và diện tích hình nón

 • Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích mặt đáy nhân với chiều cao h
 • Diện tích xung quanh hình nón bằng pi nhân bán hình nhân với đường sinh l
 • Diện tích toàn phần của hình nón bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích mặt đáy

Khái niệm hình nón

 • Hình nón tròn được tạo bởi một vòng tròn đáy và vỏ mặt bên.
 • Chiều cao của hình nón vuông góc với mặt đáy của nó.

Các công thức

Thể tích và diện tích hình nónCông thức Thể tích và diện tích hình nón

 • V – thể tích
 • A – diện tích
 • Ad – diện tích đáy
 • Axq – diện tích xung quanh
 • r – bán kính
 • d – đường kính
 • h – đường cao
 • s – bán kính vỏ mặt bên
 • S’ – tâm đáy
 • V’ – chóp nón

Với những công thức rõ ràng trên các bạn có thể dễ dàng tính được diện tích, thể tích hình nón chỉ cần thay các thông số vào công thức

Máy tính diện tích hình nón Online

Hãy đưa ra 2 giá trị

h =
s =
r =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad =
diện tích xung quanh Axq =