Thể tích và diện tích khối lập phương

Cách tính thể tích của hình lập phương rất đơn giản – thông thường, bạn chỉ cần phải tính chiều dài × chiều rộng × chiều cao của hình lập phương. Vì các cạnh của hình lập phương đều có độ dài bằng nhau, một cách khác của công thức thể tích là s3, trong đó s là độ dài cạnh của hình lập phương.

Khái niệm khối lập phương

  • Khối lập phương là hình khối mà các mặt bên của nó là sáu hình vuông bằng nhau.
  • Đường chéo các mặt bên đều dài bằng nhau.
  • Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.

Các công thức

Thể tích và diện tích khối lập phươngCông thức tính Thể tích và diện tích khối lập phương

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a – các cạnh
  • D – đường chéo hình khối
  • d – đường chéo mặt bên

Máy tính diện tích hình lập phương Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

a =
D =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =