Diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật khá đơn giản và đây cũng là những kiến thức cơ bản giúp bất kỳ ai cũng cần nắm được để giải quyết nhiều bài toán từ đơn giản đến phức tạp

Chu vi hình chữ nhật bằng giá trị gấp hai lần tổng chiều dài cộng chiều rộng.

– Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật : Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật : S =a x b

  • Hình chữ nhật là một tứ giác có góc trong đều vuông.
  • Các cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • Đường chéo có độ dài bằng nhau, cắt nhau tại điểm giữa, nhưng không vuông góc với nhau.

Các công thức

  • P – chu vi
  • S – diện tích
  • a,b – các cạnh
  • d – đường chéo
  • α,β – góc được tạo thành bởi các đường chéo

Máy tính diện tích hình chữ nhật Online

Hãy đưa ra 2 giá trị

a =
b =
d =
α =
β =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =