Chuyển đổi đơn vị đo góc

Phép tính chuyển đổi đơn vị góc. Các đơn vị đo lường của góc là radian, độ
Radian: Trong hệ đo lường quốc tế, góc được đo bằng radian. Một góc bẹt bằng pi radian.

Độ: Độ lớn của một góc cũng được đo bằng đơn vị thông dụng là độ, có ký hiệu là °. Một góc bẹt bằng 180 độ.
Độ dược chia thành các đơn vị thấp hơn là phút và giây

  • 1 Độ = 60 phút
  • 1 Phút = 60 giây

Máy tính đổi đơn vị đo góc Online

Hãy đưa ra 1 giá trị

độ °
độ ° ' "
radian rad
grad (gon) g

 

Người ta thường dùng thước đo góc để đo góc. Góc thường được quy ước đo theo chiều kim đồng hồ.

Đổi đơn vị đo góc