Diện tích và chu vi của tam giác

Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của tam giác đó.

Diện tích tam giác sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác

Định nghĩa tam giác

 • Tổng các góc của một tam giác là 180°.
 • Đường cao là đường vuông góc từ một điểm tới cạnh đối diện.
 • Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm đường trung trực của các cạnh.
 • Đường trung trực của cạnh là đường vuông góc với cạnh tại trung điểm của cạnh đó.
 • Tâm của đường tròn nội tiếp là giao điểm của các đường phân giác.
 • Đường phân giác chia góc thành hai nửa bằng nhau.
 • Trung tuyến là đường nối đỉnh tam giác với điểm giữa của cạnh đối diện.
 • Trung tuyến cắt nhau tại điểm chia chiều dài của chúng theo tỷ lệ 2:1.

Các công thức

 

 • Công thức tính chu vi tam giác: P = a + b + c
 • Công thức tính diện tích tam giác: S = 1/2(a x ha )
 • P – chu vi
 • S – diện tích
 • a,b,c – các cạnh
 • ha – chiều cao trên cạnh a

Máy tính diện tích tam giác Online

Hãy đưa ra 3 giá trị

a =
b =
c =
α =
β =
γ =

Làm tròn số thập phân

Diện tích S =
Chu vi P =