Chuyển đổi đơn vị đo chiều dài

Bảng tính chuyển đổi các đơn vị đo chiều dài mét và đơn vị của Anh-Mỹ. Công cụ trực tuyến chuyển đổi Chiều dài và khoảng cách cho đơn vị đo lường hệ mét và đơn vị đo lường Anh bao gồm Kilômet, Dặm, Mét, Feet và Inch.

Máy tính đổi đơn vị chiều dài

Hãy đưa ra chiều dài và chọn đơn vị

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

picômét
(pm)
nanômét
(nm)
micrômét
(μm)
milimét
(mm)
xentimét
(cm)
đêximét
(dm)
mét
(m)
kilômét
(km)

Đơn vị Anh-Mỹ

inch
(in)
foot
(ft)
yard
(yd)
dặm
(mi)
league
(lea)