Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Mét vuông (m2)

Máy tính đổi từ Đêcimét vuông sang Mét vuông (dm2 → m2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Mét vuông (m2)
 
 
Mét vuông sang Đêcimét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Cách quy đổi dm2 → m2

1 Đêcimét vuông bằng 0.01 Mét vuông:

1 dm2 = 0.01 m2

1 m2 = 100 dm2

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là “m2”.

Về đơn vị quy đổi

Cùng dùng để đo lường diện tích còn có các đơn vị khác như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ thuộc vào diện tích và quy mô công trình mà sẽ có yêu cầu về đơn vị đo lường cho phù hợp. Ngoài m2 còn có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ cách nhau 100 lần từ trước tới sau tính theo độ dài của khoảng cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Bảng Đêcimét vuông sang Mét vuông

1dm2 bằng bao nhiêu m2
0.01 Đêcimét vuông = 0.0001 Mét vuông10 Đêcimét vuông = 0.1 Mét vuông
0.1 Đêcimét vuông = 0.001 Mét vuông11 Đêcimét vuông = 0.11 Mét vuông
1 Đêcimét vuông = 0.01 Mét vuông12 Đêcimét vuông = 0.12 Mét vuông
2 Đêcimét vuông = 0.02 Mét vuông13 Đêcimét vuông = 0.13 Mét vuông
3 Đêcimét vuông = 0.03 Mét vuông14 Đêcimét vuông = 0.14 Mét vuông
4 Đêcimét vuông = 0.04 Mét vuông15 Đêcimét vuông = 0.15 Mét vuông
5 Đêcimét vuông = 0.05 Mét vuông16 Đêcimét vuông = 0.16 Mét vuông
6 Đêcimét vuông = 0.06 Mét vuông17 Đêcimét vuông = 0.17 Mét vuông
7 Đêcimét vuông = 0.07 Mét vuông18 Đêcimét vuông = 0.18 Mét vuông
8 Đêcimét vuông = 0.08 Mét vuông19 Đêcimét vuông = 0.19 Mét vuông
9 Đêcimét vuông = 0.09 Mét vuông20 Đêcimét vuông = 0.2 Mét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 Đêcimét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Đêcimét vuông ra Mét vuông (dm2 → m2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán