Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Đêcimét vuông sang Feet vuông (dm2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Đêcimét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Cách quy đổi dm2 → ft2

1 Đêcimét vuông bằng 0.1076391041671 Feet vuông:

1 dm2 = 0.1076391041671 ft2

1 ft2 = 9.290304 dm2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Đêcimét vuông sang Feet vuông

1dm2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Đêcimét vuông = 0.001076391041671 Feet vuông10 Đêcimét vuông = 1.076391041671 Feet vuông
0.1 Đêcimét vuông = 0.01076391041671 Feet vuông11 Đêcimét vuông = 1.1840301458381 Feet vuông
1 Đêcimét vuông = 0.1076391041671 Feet vuông12 Đêcimét vuông = 1.2916692500052 Feet vuông
2 Đêcimét vuông = 0.21527820833419 Feet vuông13 Đêcimét vuông = 1.3993083541723 Feet vuông
3 Đêcimét vuông = 0.32291731250129 Feet vuông14 Đêcimét vuông = 1.5069474583394 Feet vuông
4 Đêcimét vuông = 0.43055641666839 Feet vuông15 Đêcimét vuông = 1.6145865625065 Feet vuông
5 Đêcimét vuông = 0.53819552083549 Feet vuông16 Đêcimét vuông = 1.7222256666736 Feet vuông
6 Đêcimét vuông = 0.64583462500258 Feet vuông17 Đêcimét vuông = 1.8298647708407 Feet vuông
7 Đêcimét vuông = 0.75347372916968 Feet vuông18 Đêcimét vuông = 1.9375038750077 Feet vuông
8 Đêcimét vuông = 0.86111283333678 Feet vuông19 Đêcimét vuông = 2.0451429791748 Feet vuông
9 Đêcimét vuông = 0.96875193750387 Feet vuông20 Đêcimét vuông = 2.1527820833419 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 Đêcimét vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Đêcimét vuông ra Feet vuông (dm2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán