Thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích đáy và chiều cao:

Khái niệm hình hộp chữ nhật

  • Hình hộp chữ nhật là hình khối mà các mặt bên của nó là sáu hoặc bốn hình chữ nhật và hai hình vuông.
  • Các mặt đối diện song song và bằng nhau.
  • Đường chéo của hình hộp dài bằng nhau.

Các công thức

  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a,b,c – các cạnh
  • d – đường chéo hình khối

Máy tính diện tích hình hộp chữ nhật Online

Hãy đưa ra 3 giá trị

a =
b =
c =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =