Tiêu thụ điện

Bảng tính mức tiêu thụ và giá điện năng.

Công thức tính lượng điện tiêu thụ cho các thiết bị điện trong gia đình cụ thể như sau:

A= P.t

Trong đó A: lượng điện tiêu thụ trong thời gian t; P: công suất ( đơn vị KW); t: thời gian sử dụng ( đơn vị giờ).

Bảng tính

Hãy đưa ra công suất hoặc mức tiêu thụ điện

Hãy đưa ra giá cho 1 kWh điện.

₫/kWh
Tính với giá trung bình (1,75 ₫/kWh).

Bao nhiêu giờ một ngày hoặc một tuần thiết bị được bật lên?

giờ phút hàng
thời giansự tiêu thụ
(kWh)
giá
(₫)
giờ
ngày
tháng
năm