Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Inch (in2)

Máy tính đổi từ Đêcimét vuông sang Inch (dm2 → in2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Inch (in2)
 
 
Inch sang Đêcimét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Cách quy đổi dm2 → in2

1 Đêcimét vuông bằng 15.500031000062 Inch:

1 dm2 = 15.500031000062 in2

1 in2 = 0.064516 dm2

Inch

Bạn đã từng nghe rất nhiều đến từ Inch như tivi bao nhiêu inch, màn hình bao nhiêu inch. Vậy Inch là gì?

Inch, số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in, đôi khi là ″ - dấu phẩy trên kép là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ.

1 inch quy đổi ra cm, m, mm bằng bao nhiêu

1 inch bằng bao nhiêu cm: 1 inch = 2,54cm

1 cm bằng bao nhiêu inch: 1 cm = 0,393700787 inch

Chuyển đổi inch sang mm: 1 inch = 25,4mm

Đổi đơn vị inch sang m: 1 inch = 0,0254m

Như vậy, khi inch càng lớn như 2 inch, 3 inch, chúng ta chỉ cần lấy số lượng inch nhân với hệ số quy đổi như trên để quy ra đơn vị m, cm, mm thông thường.

Bảng Đêcimét vuông sang Inch

1dm2 bằng bao nhiêu in2
0.01 Đêcimét vuông = 0.15500031000062 Inch10 Đêcimét vuông = 155.00031000062 Inch
0.1 Đêcimét vuông = 1.5500031000062 Inch11 Đêcimét vuông = 170.50034100068 Inch
1 Đêcimét vuông = 15.500031000062 Inch12 Đêcimét vuông = 186.00037200074 Inch
2 Đêcimét vuông = 31.000062000124 Inch13 Đêcimét vuông = 201.50040300081 Inch
3 Đêcimét vuông = 46.500093000186 Inch14 Đêcimét vuông = 217.00043400087 Inch
4 Đêcimét vuông = 62.000124000248 Inch15 Đêcimét vuông = 232.50046500093 Inch
5 Đêcimét vuông = 77.50015500031 Inch16 Đêcimét vuông = 248.00049600099 Inch
6 Đêcimét vuông = 93.000186000372 Inch17 Đêcimét vuông = 263.50052700105 Inch
7 Đêcimét vuông = 108.50021700043 Inch18 Đêcimét vuông = 279.00055800112 Inch
8 Đêcimét vuông = 124.0002480005 Inch19 Đêcimét vuông = 294.50058900118 Inch
9 Đêcimét vuông = 139.50027900056 Inch20 Đêcimét vuông = 310.00062000124 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 Đêcimét vuông bằng bao nhiêu inch? Dễ dàng chuyển đổi Đêcimét vuông ra Inch (dm2 → in2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán