Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Dặm vuông (mi2)

Máy tính đổi từ Đêcimét vuông sang Dặm vuông (dm2 → mi2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Dặm vuông (mi2)
 
 
Dặm vuông sang Đêcimét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Cách quy đổi dm2 → mi2

1 Đêcimét vuông bằng 3.8610215859254E-9 Dặm vuông:

1 dm2 = 3.8610215859254E-9 mi2

1 mi2 = 258998811 dm2

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Bảng Đêcimét vuông sang Dặm vuông

1dm2 bằng bao nhiêu mi2
0.01 Đêcimét vuông = 3.8610215859254E-11 Dặm vuông10 Đêcimét vuông = 3.8610215859254E-8 Dặm vuông
0.1 Đêcimét vuông = 3.8610215859254E-10 Dặm vuông11 Đêcimét vuông = 4.2471237445179E-8 Dặm vuông
1 Đêcimét vuông = 3.8610215859254E-9 Dặm vuông12 Đêcimét vuông = 4.6332259031104E-8 Dặm vuông
2 Đêcimét vuông = 7.7220431718507E-9 Dặm vuông13 Đêcimét vuông = 5.019328061703E-8 Dặm vuông
3 Đêcimét vuông = 1.1583064757776E-8 Dặm vuông14 Đêcimét vuông = 5.4054302202955E-8 Dặm vuông
4 Đêcimét vuông = 1.5444086343701E-8 Dặm vuông15 Đêcimét vuông = 5.791532378888E-8 Dặm vuông
5 Đêcimét vuông = 1.9305107929627E-8 Dặm vuông16 Đêcimét vuông = 6.1776345374806E-8 Dặm vuông
6 Đêcimét vuông = 2.3166129515552E-8 Dặm vuông17 Đêcimét vuông = 6.5637366960731E-8 Dặm vuông
7 Đêcimét vuông = 2.7027151101477E-8 Dặm vuông18 Đêcimét vuông = 6.9498388546656E-8 Dặm vuông
8 Đêcimét vuông = 3.0888172687403E-8 Dặm vuông19 Đêcimét vuông = 7.3359410132582E-8 Dặm vuông
9 Đêcimét vuông = 3.4749194273328E-8 Dặm vuông20 Đêcimét vuông = 7.7220431718507E-8 Dặm vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 Đêcimét vuông bằng bao nhiêu dặm vuông? Dễ dàng chuyển đổi Đêcimét vuông ra Dặm vuông (dm2 → mi2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán