Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ Đêcimét vuông sang Mẫu Anh (dm2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Đêcimét vuông (dm2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang Đêcimét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Cách quy đổi dm2 → ac

1 Đêcimét vuông bằng 2.4710540725936E-6 Mẫu Anh:

1 dm2 = 2.4710540725936E-6 ac

1 ac = 404685.6 dm2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng Đêcimét vuông sang Mẫu Anh

1dm2 bằng bao nhiêu ac
0.01 Đêcimét vuông = 2.4710540725936E-8 Mẫu Anh10 Đêcimét vuông = 2.4710540725936E-5 Mẫu Anh
0.1 Đêcimét vuông = 2.4710540725936E-7 Mẫu Anh11 Đêcimét vuông = 2.718159479853E-5 Mẫu Anh
1 Đêcimét vuông = 2.4710540725936E-6 Mẫu Anh12 Đêcimét vuông = 2.9652648871124E-5 Mẫu Anh
2 Đêcimét vuông = 4.9421081451873E-6 Mẫu Anh13 Đêcimét vuông = 3.2123702943717E-5 Mẫu Anh
3 Đêcimét vuông = 7.4131622177809E-6 Mẫu Anh14 Đêcimét vuông = 3.4594757016311E-5 Mẫu Anh
4 Đêcimét vuông = 9.8842162903746E-6 Mẫu Anh15 Đêcimét vuông = 3.7065811088905E-5 Mẫu Anh
5 Đêcimét vuông = 1.2355270362968E-5 Mẫu Anh16 Đêcimét vuông = 3.9536865161498E-5 Mẫu Anh
6 Đêcimét vuông = 1.4826324435562E-5 Mẫu Anh17 Đêcimét vuông = 4.2007919234092E-5 Mẫu Anh
7 Đêcimét vuông = 1.7297378508155E-5 Mẫu Anh18 Đêcimét vuông = 4.4478973306685E-5 Mẫu Anh
8 Đêcimét vuông = 1.9768432580749E-5 Mẫu Anh19 Đêcimét vuông = 4.6950027379279E-5 Mẫu Anh
9 Đêcimét vuông = 2.2239486653343E-5 Mẫu Anh20 Đêcimét vuông = 4.9421081451873E-5 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 Đêcimét vuông bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi Đêcimét vuông ra Mẫu Anh (dm2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán