Đổi Mẫu Anh (ac) sang Đêcimét vuông (dm2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Đêcimét vuông (ac → dm2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Đêcimét vuông (dm2)
 
 
Đêcimét vuông sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → dm2

1 Mẫu Anh bằng 404685.6 Đêcimét vuông:

1 ac = 404685.6 dm2

1 dm2 = 2.4710540725936E-6 ac

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Bảng Mẫu Anh sang Đêcimét vuông

1ac bằng bao nhiêu dm2
0.01 Mẫu Anh = 4046.856 Đêcimét vuông10 Mẫu Anh = 4046856 Đêcimét vuông
0.1 Mẫu Anh = 40468.56 Đêcimét vuông11 Mẫu Anh = 4451541.6 Đêcimét vuông
1 Mẫu Anh = 404685.6 Đêcimét vuông12 Mẫu Anh = 4856227.2 Đêcimét vuông
2 Mẫu Anh = 809371.2 Đêcimét vuông13 Mẫu Anh = 5260912.8 Đêcimét vuông
3 Mẫu Anh = 1214056.8 Đêcimét vuông14 Mẫu Anh = 5665598.4 Đêcimét vuông
4 Mẫu Anh = 1618742.4 Đêcimét vuông15 Mẫu Anh = 6070284 Đêcimét vuông
5 Mẫu Anh = 2023428 Đêcimét vuông16 Mẫu Anh = 6474969.6 Đêcimét vuông
6 Mẫu Anh = 2428113.6 Đêcimét vuông17 Mẫu Anh = 6879655.2 Đêcimét vuông
7 Mẫu Anh = 2832799.2 Đêcimét vuông18 Mẫu Anh = 7284340.8 Đêcimét vuông
8 Mẫu Anh = 3237484.8 Đêcimét vuông19 Mẫu Anh = 7689026.4 Đêcimét vuông
9 Mẫu Anh = 3642170.4 Đêcimét vuông20 Mẫu Anh = 8093712 Đêcimét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu Đêcimét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Đêcimét vuông (ac → dm2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán