Đổi Mẫu Anh (ac) sang Inch (in2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Inch (ac → in2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Inch (in2)
 
 
Inch sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → in2

1 Mẫu Anh bằng 6272639.3452787 Inch:

1 ac = 6272639.3452787 in2

1 in2 = 1.5942252454745E-7 ac

Inch

Bạn đã từng nghe rất nhiều đến từ Inch như tivi bao nhiêu inch, màn hình bao nhiêu inch. Vậy Inch là gì?

Inch, số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in, đôi khi là ″ - dấu phẩy trên kép là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ.

1 inch quy đổi ra cm, m, mm bằng bao nhiêu

1 inch bằng bao nhiêu cm: 1 inch = 2,54cm

1 cm bằng bao nhiêu inch: 1 cm = 0,393700787 inch

Chuyển đổi inch sang mm: 1 inch = 25,4mm

Đổi đơn vị inch sang m: 1 inch = 0,0254m

Như vậy, khi inch càng lớn như 2 inch, 3 inch, chúng ta chỉ cần lấy số lượng inch nhân với hệ số quy đổi như trên để quy ra đơn vị m, cm, mm thông thường.

Bảng Mẫu Anh sang Inch

1ac bằng bao nhiêu in2
0.01 Mẫu Anh = 62726.393452787 Inch10 Mẫu Anh = 62726393.452787 Inch
0.1 Mẫu Anh = 627263.93452787 Inch11 Mẫu Anh = 68999032.798066 Inch
1 Mẫu Anh = 6272639.3452787 Inch12 Mẫu Anh = 75271672.143344 Inch
2 Mẫu Anh = 12545278.690557 Inch13 Mẫu Anh = 81544311.488623 Inch
3 Mẫu Anh = 18817918.035836 Inch14 Mẫu Anh = 87816950.833902 Inch
4 Mẫu Anh = 25090557.381115 Inch15 Mẫu Anh = 94089590.17918 Inch
5 Mẫu Anh = 31363196.726393 Inch16 Mẫu Anh = 100362229.52446 Inch
6 Mẫu Anh = 37635836.071672 Inch17 Mẫu Anh = 106634868.86974 Inch
7 Mẫu Anh = 43908475.416951 Inch18 Mẫu Anh = 112907508.21502 Inch
8 Mẫu Anh = 50181114.76223 Inch19 Mẫu Anh = 119180147.5603 Inch
9 Mẫu Anh = 56453754.107508 Inch20 Mẫu Anh = 125452786.90557 Inch

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu inch? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Inch (ac → in2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán