Đổi Inch (in2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ Inch sang Mẫu Anh (in2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Inch (in2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang Inch (Hoán đổi đơn vị)

Inch

Bạn đã từng nghe rất nhiều đến từ Inch như tivi bao nhiêu inch, màn hình bao nhiêu inch. Vậy Inch là gì?

Inch, số nhiều là inches; ký hiệu hoặc viết tắt là in, đôi khi là ″ - dấu phẩy trên kép là tên của một đơn vị chiều dài trong một số hệ thống đo lường khác nhau, bao gồm Hệ đo lường Anh và Hệ đo lường Mỹ.

1 inch quy đổi ra cm, m, mm bằng bao nhiêu

1 inch bằng bao nhiêu cm: 1 inch = 2,54cm

1 cm bằng bao nhiêu inch: 1 cm = 0,393700787 inch

Chuyển đổi inch sang mm: 1 inch = 25,4mm

Đổi đơn vị inch sang m: 1 inch = 0,0254m

Như vậy, khi inch càng lớn như 2 inch, 3 inch, chúng ta chỉ cần lấy số lượng inch nhân với hệ số quy đổi như trên để quy ra đơn vị m, cm, mm thông thường.

Cách quy đổi in2 → ac

1 Inch bằng 1.5942252454745E-7 Mẫu Anh:

1 in2 = 1.5942252454745E-7 ac

1 ac = 6272639.3452787 in2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng Inch sang Mẫu Anh

1in2 bằng bao nhiêu ac
0.01 Inch = 1.5942252454745E-9 Mẫu Anh10 Inch = 1.5942252454745E-6 Mẫu Anh
0.1 Inch = 1.5942252454745E-8 Mẫu Anh11 Inch = 1.753647770022E-6 Mẫu Anh
1 Inch = 1.5942252454745E-7 Mẫu Anh12 Inch = 1.9130702945694E-6 Mẫu Anh
2 Inch = 3.188450490949E-7 Mẫu Anh13 Inch = 2.0724928191169E-6 Mẫu Anh
3 Inch = 4.7826757364235E-7 Mẫu Anh14 Inch = 2.2319153436643E-6 Mẫu Anh
4 Inch = 6.376900981898E-7 Mẫu Anh15 Inch = 2.3913378682118E-6 Mẫu Anh
5 Inch = 7.9711262273726E-7 Mẫu Anh16 Inch = 2.5507603927592E-6 Mẫu Anh
6 Inch = 9.5653514728471E-7 Mẫu Anh17 Inch = 2.7101829173067E-6 Mẫu Anh
7 Inch = 1.1159576718322E-6 Mẫu Anh18 Inch = 2.8696054418541E-6 Mẫu Anh
8 Inch = 1.2753801963796E-6 Mẫu Anh19 Inch = 3.0290279664016E-6 Mẫu Anh
9 Inch = 1.4348027209271E-6 Mẫu Anh20 Inch = 3.188450490949E-6 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 inch bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi Inch ra Mẫu Anh (in2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán