Đổi Mẫu Anh (ac) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Feet vuông (ac → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → ft2

1 Mẫu Anh bằng 43559.995453324 Feet vuông:

1 ac = 43559.995453324 ft2

1 ft2 = 2.2956843534833E-5 ac

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Mẫu Anh sang Feet vuông

1ac bằng bao nhiêu ft2
0.01 Mẫu Anh = 435.59995453324 Feet vuông10 Mẫu Anh = 435599.95453324 Feet vuông
0.1 Mẫu Anh = 4355.9995453324 Feet vuông11 Mẫu Anh = 479159.94998657 Feet vuông
1 Mẫu Anh = 43559.995453324 Feet vuông12 Mẫu Anh = 522719.94543989 Feet vuông
2 Mẫu Anh = 87119.990906648 Feet vuông13 Mẫu Anh = 566279.94089322 Feet vuông
3 Mẫu Anh = 130679.98635997 Feet vuông14 Mẫu Anh = 609839.93634654 Feet vuông
4 Mẫu Anh = 174239.9818133 Feet vuông15 Mẫu Anh = 653399.93179986 Feet vuông
5 Mẫu Anh = 217799.97726662 Feet vuông16 Mẫu Anh = 696959.92725319 Feet vuông
6 Mẫu Anh = 261359.97271995 Feet vuông17 Mẫu Anh = 740519.92270651 Feet vuông
7 Mẫu Anh = 304919.96817327 Feet vuông18 Mẫu Anh = 784079.91815984 Feet vuông
8 Mẫu Anh = 348479.96362659 Feet vuông19 Mẫu Anh = 827639.91361316 Feet vuông
9 Mẫu Anh = 392039.95907992 Feet vuông20 Mẫu Anh = 871199.90906648 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Feet vuông (ac → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán