Đổi Mẫu Anh (ac) sang Dặm vuông (mi2)

Máy tính đổi từ Mẫu Anh sang Dặm vuông (ac → mi2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Mẫu Anh (ac) sang Dặm vuông (mi2)
 
 
Dặm vuông sang Mẫu Anh (Hoán đổi đơn vị)

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Cách quy đổi ac → mi2

1 Mẫu Anh bằng 0.0015624998371132 Dặm vuông:

1 ac = 0.0015624998371132 mi2

1 mi2 = 640.00006671846 ac

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Bảng Mẫu Anh sang Dặm vuông

1ac bằng bao nhiêu mi2
0.01 Mẫu Anh = 1.5624998371132E-5 Dặm vuông10 Mẫu Anh = 0.015624998371132 Dặm vuông
0.1 Mẫu Anh = 0.00015624998371132 Dặm vuông11 Mẫu Anh = 0.017187498208245 Dặm vuông
1 Mẫu Anh = 0.0015624998371132 Dặm vuông12 Mẫu Anh = 0.018749998045358 Dặm vuông
2 Mẫu Anh = 0.0031249996742263 Dặm vuông13 Mẫu Anh = 0.020312497882471 Dặm vuông
3 Mẫu Anh = 0.0046874995113395 Dặm vuông14 Mẫu Anh = 0.021874997719584 Dặm vuông
4 Mẫu Anh = 0.0062499993484526 Dặm vuông15 Mẫu Anh = 0.023437497556697 Dặm vuông
5 Mẫu Anh = 0.0078124991855658 Dặm vuông16 Mẫu Anh = 0.02499999739381 Dặm vuông
6 Mẫu Anh = 0.0093749990226789 Dặm vuông17 Mẫu Anh = 0.026562497230924 Dặm vuông
7 Mẫu Anh = 0.010937498859792 Dặm vuông18 Mẫu Anh = 0.028124997068037 Dặm vuông
8 Mẫu Anh = 0.012499998696905 Dặm vuông19 Mẫu Anh = 0.02968749690515 Dặm vuông
9 Mẫu Anh = 0.014062498534018 Dặm vuông20 Mẫu Anh = 0.031249996742263 Dặm vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 mẫu anh bằng bao nhiêu dặm vuông? Dễ dàng chuyển đổi Mẫu Anh ra Dặm vuông (ac → mi2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán