Đổi Dặm vuông (mi2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ Dặm vuông sang Mẫu Anh (mi2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Dặm vuông (mi2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang Dặm vuông (Hoán đổi đơn vị)

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Cách quy đổi mi2 → ac

1 Dặm vuông bằng 640.00006671846 Mẫu Anh:

1 mi2 = 640.00006671846 ac

1 ac = 0.0015624998371132 mi2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng Dặm vuông sang Mẫu Anh

1mi2 bằng bao nhiêu ac
0.01 Dặm vuông = 6.4000006671846 Mẫu Anh10 Dặm vuông = 6400.0006671846 Mẫu Anh
0.1 Dặm vuông = 64.000006671846 Mẫu Anh11 Dặm vuông = 7040.0007339031 Mẫu Anh
1 Dặm vuông = 640.00006671846 Mẫu Anh12 Dặm vuông = 7680.0008006215 Mẫu Anh
2 Dặm vuông = 1280.0001334369 Mẫu Anh13 Dặm vuông = 8320.00086734 Mẫu Anh
3 Dặm vuông = 1920.0002001554 Mẫu Anh14 Dặm vuông = 8960.0009340584 Mẫu Anh
4 Dặm vuông = 2560.0002668738 Mẫu Anh15 Dặm vuông = 9600.0010007769 Mẫu Anh
5 Dặm vuông = 3200.0003335923 Mẫu Anh16 Dặm vuông = 10240.001067495 Mẫu Anh
6 Dặm vuông = 3840.0004003108 Mẫu Anh17 Dặm vuông = 10880.001134214 Mẫu Anh
7 Dặm vuông = 4480.0004670292 Mẫu Anh18 Dặm vuông = 11520.001200932 Mẫu Anh
8 Dặm vuông = 5120.0005337477 Mẫu Anh19 Dặm vuông = 12160.001267651 Mẫu Anh
9 Dặm vuông = 5760.0006004661 Mẫu Anh20 Dặm vuông = 12800.001334369 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 dặm vuông bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi Dặm vuông ra Mẫu Anh (mi2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán