Đổi Dặm vuông (mi2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Dặm vuông sang Feet vuông (mi2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Dặm vuông (mi2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Dặm vuông (Hoán đổi đơn vị)

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Cách quy đổi mi2 → ft2

1 Dặm vuông bằng 27878399.996383 Feet vuông:

1 mi2 = 27878399.996383 ft2

1 ft2 = 3.5870064283809E-8 mi2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Dặm vuông sang Feet vuông

1mi2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Dặm vuông = 278783.99996383 Feet vuông10 Dặm vuông = 278783999.96383 Feet vuông
0.1 Dặm vuông = 2787839.9996383 Feet vuông11 Dặm vuông = 306662399.96022 Feet vuông
1 Dặm vuông = 27878399.996383 Feet vuông12 Dặm vuông = 334540799.9566 Feet vuông
2 Dặm vuông = 55756799.992767 Feet vuông13 Dặm vuông = 362419199.95298 Feet vuông
3 Dặm vuông = 83635199.98915 Feet vuông14 Dặm vuông = 390297599.94937 Feet vuông
4 Dặm vuông = 111513599.98553 Feet vuông15 Dặm vuông = 418175999.94575 Feet vuông
5 Dặm vuông = 139391999.98192 Feet vuông16 Dặm vuông = 446054399.94213 Feet vuông
6 Dặm vuông = 167270399.9783 Feet vuông17 Dặm vuông = 473932799.93852 Feet vuông
7 Dặm vuông = 195148799.97468 Feet vuông18 Dặm vuông = 501811199.9349 Feet vuông
8 Dặm vuông = 223027199.97107 Feet vuông19 Dặm vuông = 529689599.93128 Feet vuông
9 Dặm vuông = 250905599.96745 Feet vuông20 Dặm vuông = 557567999.92767 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 dặm vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Dặm vuông ra Feet vuông (mi2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán