Đổi Feet vuông (ft2) sang Dặm vuông (mi2)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang Dặm vuông (ft2 → mi2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang Dặm vuông (mi2)
 
 
Dặm vuông sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → mi2

1 Feet vuông bằng 3.5870064283809E-8 Dặm vuông:

1 ft2 = 3.5870064283809E-8 mi2

1 mi2 = 27878399.996383 ft2

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Bảng Feet vuông sang Dặm vuông

1ft2 bằng bao nhiêu mi2
0.01 Feet vuông = 3.5870064283809E-10 Dặm vuông10 Feet vuông = 3.5870064283809E-7 Dặm vuông
0.1 Feet vuông = 3.5870064283809E-9 Dặm vuông11 Feet vuông = 3.9457070712189E-7 Dặm vuông
1 Feet vuông = 3.5870064283809E-8 Dặm vuông12 Feet vuông = 4.304407714057E-7 Dặm vuông
2 Feet vuông = 7.1740128567617E-8 Dặm vuông13 Feet vuông = 4.6631083568951E-7 Dặm vuông
3 Feet vuông = 1.0761019285143E-7 Dặm vuông14 Feet vuông = 5.0218089997332E-7 Dặm vuông
4 Feet vuông = 1.4348025713523E-7 Dặm vuông15 Feet vuông = 5.3805096425713E-7 Dặm vuông
5 Feet vuông = 1.7935032141904E-7 Dặm vuông16 Feet vuông = 5.7392102854094E-7 Dặm vuông
6 Feet vuông = 2.1522038570285E-7 Dặm vuông17 Feet vuông = 6.0979109282475E-7 Dặm vuông
7 Feet vuông = 2.5109044998666E-7 Dặm vuông18 Feet vuông = 6.4566115710856E-7 Dặm vuông
8 Feet vuông = 2.8696051427047E-7 Dặm vuông19 Feet vuông = 6.8153122139236E-7 Dặm vuông
9 Feet vuông = 3.2283057855428E-7 Dặm vuông20 Feet vuông = 7.1740128567617E-7 Dặm vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu dặm vuông? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra Dặm vuông (ft2 → mi2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán