Đổi Feet vuông (ft2) sang rd2 (rd2)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang rd2 (ft2 → rd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang rd2 (rd2)
 
 
rd2 sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → rd2

1 Feet vuông bằng 0.0036730945879944 rd2:

1 ft2 = 0.0036730945879944 rd2

1 rd2 = 272.24999956944 ft2

rd2

Bảng Feet vuông sang rd2

1ft2 bằng bao nhiêu rd2
0.01 Feet vuông = 3.6730945879944E-5 rd210 Feet vuông = 0.036730945879944 rd2
0.1 Feet vuông = 0.00036730945879944 rd211 Feet vuông = 0.040404040467938 rd2
1 Feet vuông = 0.0036730945879944 rd212 Feet vuông = 0.044077135055933 rd2
2 Feet vuông = 0.0073461891759888 rd213 Feet vuông = 0.047750229643927 rd2
3 Feet vuông = 0.011019283763983 rd214 Feet vuông = 0.051423324231922 rd2
4 Feet vuông = 0.014692378351978 rd215 Feet vuông = 0.055096418819916 rd2
5 Feet vuông = 0.018365472939972 rd216 Feet vuông = 0.05876951340791 rd2
6 Feet vuông = 0.022038567527966 rd217 Feet vuông = 0.062442607995905 rd2
7 Feet vuông = 0.025711662115961 rd218 Feet vuông = 0.066115702583899 rd2
8 Feet vuông = 0.029384756703955 rd219 Feet vuông = 0.069788797171894 rd2
9 Feet vuông = 0.03305785129195 rd220 Feet vuông = 0.073461891759888 rd2

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu rd2? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra rd2 (ft2 → rd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán