Đổi Feet vuông (ft2) sang Micrômét vuông (um2)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang Micrômét vuông (ft2 → um2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang Micrômét vuông (um2)
 
 
Micrômét vuông sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → um2

1 Feet vuông bằng 92903040000 Micrômét vuông:

1 ft2 = 92903040000 um2

1 um2 = 1.076391041671E-11 ft2

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Bảng Feet vuông sang Micrômét vuông

1ft2 bằng bao nhiêu um2
0.01 Feet vuông = 929030400 Micrômét vuông10 Feet vuông = 929030400000 Micrômét vuông
0.1 Feet vuông = 9290304000 Micrômét vuông11 Feet vuông = 1021933440000 Micrômét vuông
1 Feet vuông = 92903040000 Micrômét vuông12 Feet vuông = 1114836480000 Micrômét vuông
2 Feet vuông = 185806080000 Micrômét vuông13 Feet vuông = 1207739520000 Micrômét vuông
3 Feet vuông = 278709120000 Micrômét vuông14 Feet vuông = 1300642560000 Micrômét vuông
4 Feet vuông = 371612160000 Micrômét vuông15 Feet vuông = 1393545600000 Micrômét vuông
5 Feet vuông = 464515200000 Micrômét vuông16 Feet vuông = 1486448640000 Micrômét vuông
6 Feet vuông = 557418240000 Micrômét vuông17 Feet vuông = 1579351680000 Micrômét vuông
7 Feet vuông = 650321280000 Micrômét vuông18 Feet vuông = 1672254720000 Micrômét vuông
8 Feet vuông = 743224320000 Micrômét vuông19 Feet vuông = 1765157760000 Micrômét vuông
9 Feet vuông = 836127360000 Micrômét vuông20 Feet vuông = 1858060800000 Micrômét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu micrômét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra Micrômét vuông (ft2 → um2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán