Đổi Feet vuông (ft2) sang Mẫu Anh (ac)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang Mẫu Anh (ft2 → ac). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang Mẫu Anh (ac)
 
 
Mẫu Anh sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → ac

1 Feet vuông bằng 2.2956843534833E-5 Mẫu Anh:

1 ft2 = 2.2956843534833E-5 ac

1 ac = 43559.995453324 ft2

Mẫu Anh

Mẫu Anh là đơn vị dùng để đo được xác định là một đơn vị đo nằm trong hệ đo lường của Anh, và Mỹ. Đơn vị đo lường diện tích đất mẫu anh còn có kí hiệu và được gọi là “acre”, hay còn có một số người ở một số những địa phương khác không phổ biến lắm gọi là diện tích đất mẫu vuông.

1 mẫu anh bằng bao nhiêu m2 (mét vuông)

1 mẫu anh = 1 acre = 4046.8564224 m2(mét vuông) = 0.40468564224 ha (hecta)

Trên đây, sẽ là quy ước quy đổi đơn vị đo lường diện tích mẫu anh với đơn vị đo diện tích m2 (mét vuông) được hệ đo lường Anh và hệ đo lường của Mỹ thống kê, dựa trên quy ước này thì bạn có thế quy đổi được bất cứ những đơn vị đo lường diện tích nào từ mẫu anh của Anh và Mỹ.

Bảng Feet vuông sang Mẫu Anh

1ft2 bằng bao nhiêu ac
0.01 Feet vuông = 2.2956843534833E-7 Mẫu Anh10 Feet vuông = 0.00022956843534833 Mẫu Anh
0.1 Feet vuông = 2.2956843534833E-6 Mẫu Anh11 Feet vuông = 0.00025252527888316 Mẫu Anh
1 Feet vuông = 2.2956843534833E-5 Mẫu Anh12 Feet vuông = 0.000275482122418 Mẫu Anh
2 Feet vuông = 4.5913687069666E-5 Mẫu Anh13 Feet vuông = 0.00029843896595283 Mẫu Anh
3 Feet vuông = 6.8870530604499E-5 Mẫu Anh14 Feet vuông = 0.00032139580948766 Mẫu Anh
4 Feet vuông = 9.1827374139332E-5 Mẫu Anh15 Feet vuông = 0.00034435265302249 Mẫu Anh
5 Feet vuông = 0.00011478421767416 Mẫu Anh16 Feet vuông = 0.00036730949655733 Mẫu Anh
6 Feet vuông = 0.000137741061209 Mẫu Anh17 Feet vuông = 0.00039026634009216 Mẫu Anh
7 Feet vuông = 0.00016069790474383 Mẫu Anh18 Feet vuông = 0.00041322318362699 Mẫu Anh
8 Feet vuông = 0.00018365474827866 Mẫu Anh19 Feet vuông = 0.00043618002716183 Mẫu Anh
9 Feet vuông = 0.0002066115918135 Mẫu Anh20 Feet vuông = 0.00045913687069666 Mẫu Anh

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu mẫu anh? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra Mẫu Anh (ft2 → ac) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán