Đổi Feet vuông (ft2) sang Đêcimét vuông (dm2)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang Đêcimét vuông (ft2 → dm2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang Đêcimét vuông (dm2)
 
 
Đêcimét vuông sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → dm2

1 Feet vuông bằng 9.290304 Đêcimét vuông:

1 ft2 = 9.290304 dm2

1 dm2 = 0.1076391041671 ft2

Đêcimét vuông

Đề-xi-mét vuông được hiểu là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1dm. Đơn vị đo diện tích Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2

 

Bảng Feet vuông sang Đêcimét vuông

1ft2 bằng bao nhiêu dm2
0.01 Feet vuông = 0.09290304 Đêcimét vuông10 Feet vuông = 92.90304 Đêcimét vuông
0.1 Feet vuông = 0.9290304 Đêcimét vuông11 Feet vuông = 102.193344 Đêcimét vuông
1 Feet vuông = 9.290304 Đêcimét vuông12 Feet vuông = 111.483648 Đêcimét vuông
2 Feet vuông = 18.580608 Đêcimét vuông13 Feet vuông = 120.773952 Đêcimét vuông
3 Feet vuông = 27.870912 Đêcimét vuông14 Feet vuông = 130.064256 Đêcimét vuông
4 Feet vuông = 37.161216 Đêcimét vuông15 Feet vuông = 139.35456 Đêcimét vuông
5 Feet vuông = 46.45152 Đêcimét vuông16 Feet vuông = 148.644864 Đêcimét vuông
6 Feet vuông = 55.741824 Đêcimét vuông17 Feet vuông = 157.935168 Đêcimét vuông
7 Feet vuông = 65.032128 Đêcimét vuông18 Feet vuông = 167.225472 Đêcimét vuông
8 Feet vuông = 74.322432 Đêcimét vuông19 Feet vuông = 176.515776 Đêcimét vuông
9 Feet vuông = 83.612736 Đêcimét vuông20 Feet vuông = 185.80608 Đêcimét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu Đêcimét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra Đêcimét vuông (ft2 → dm2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán