Đổi Feet vuông (ft2) sang Thước anh vuông (yd2)

Máy tính đổi từ Feet vuông sang Thước anh vuông (ft2 → yd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Feet vuông (ft2) sang Thước anh vuông (yd2)
 
 
Thước anh vuông sang Feet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Cách quy đổi ft2 → yd2

1 Feet vuông bằng 0.11111111111111 Thước anh vuông:

1 ft2 = 0.11111111111111 yd2

1 yd2 = 9 ft2

Thước anh vuông

Yard vuông là đơn vị đo lường Anh và đơn vị diện tích theo thông lệ của Hoa Kỳ. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pakistan và Ấn Độ. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có chiều dài các cạnh là một thước Anh.

Ký hiệu: 

  • square yards, square yard, square yds, square yd
  • sq yards, sq yard, sq yds, sq yd, sq.yd.
  • yards/-2, yard/-2, yds/-2, yd/-2
  • yards^2, yard^2, yds^2, yd^2
  • yards², yard², yds², yd²

Bảng Feet vuông sang Thước anh vuông

1ft2 bằng bao nhiêu yd2
0.01 Feet vuông = 0.0011111111111111 Thước anh vuông10 Feet vuông = 1.1111111111111 Thước anh vuông
0.1 Feet vuông = 0.011111111111111 Thước anh vuông11 Feet vuông = 1.2222222222222 Thước anh vuông
1 Feet vuông = 0.11111111111111 Thước anh vuông12 Feet vuông = 1.3333333333333 Thước anh vuông
2 Feet vuông = 0.22222222222222 Thước anh vuông13 Feet vuông = 1.4444444444444 Thước anh vuông
3 Feet vuông = 0.33333333333333 Thước anh vuông14 Feet vuông = 1.5555555555556 Thước anh vuông
4 Feet vuông = 0.44444444444444 Thước anh vuông15 Feet vuông = 1.6666666666667 Thước anh vuông
5 Feet vuông = 0.55555555555556 Thước anh vuông16 Feet vuông = 1.7777777777778 Thước anh vuông
6 Feet vuông = 0.66666666666667 Thước anh vuông17 Feet vuông = 1.8888888888889 Thước anh vuông
7 Feet vuông = 0.77777777777778 Thước anh vuông18 Feet vuông = 2 Thước anh vuông
8 Feet vuông = 0.88888888888889 Thước anh vuông19 Feet vuông = 2.1111111111111 Thước anh vuông
9 Feet vuông = 1 Thước anh vuông20 Feet vuông = 2.2222222222222 Thước anh vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 feet vuông bằng bao nhiêu thước anh vuông? Dễ dàng chuyển đổi Feet vuông ra Thước anh vuông (ft2 → yd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán