Đổi Micrômét vuông (um2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Micrômét vuông sang Feet vuông (um2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Micrômét vuông (um2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Micrômét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Cách quy đổi um2 → ft2

1 Micrômét vuông bằng 1.076391041671E-11 Feet vuông:

1 um2 = 1.076391041671E-11 ft2

1 ft2 = 92903040000 um2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Micrômét vuông sang Feet vuông

1um2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Micrômét vuông = 1.076391041671E-13 Feet vuông10 Micrômét vuông = 1.076391041671E-10 Feet vuông
0.1 Micrômét vuông = 1.076391041671E-12 Feet vuông11 Micrômét vuông = 1.1840301458381E-10 Feet vuông
1 Micrômét vuông = 1.076391041671E-11 Feet vuông12 Micrômét vuông = 1.2916692500052E-10 Feet vuông
2 Micrômét vuông = 2.1527820833419E-11 Feet vuông13 Micrômét vuông = 1.3993083541723E-10 Feet vuông
3 Micrômét vuông = 3.2291731250129E-11 Feet vuông14 Micrômét vuông = 1.5069474583394E-10 Feet vuông
4 Micrômét vuông = 4.3055641666839E-11 Feet vuông15 Micrômét vuông = 1.6145865625065E-10 Feet vuông
5 Micrômét vuông = 5.3819552083549E-11 Feet vuông16 Micrômét vuông = 1.7222256666736E-10 Feet vuông
6 Micrômét vuông = 6.4583462500258E-11 Feet vuông17 Micrômét vuông = 1.8298647708407E-10 Feet vuông
7 Micrômét vuông = 7.5347372916968E-11 Feet vuông18 Micrômét vuông = 1.9375038750077E-10 Feet vuông
8 Micrômét vuông = 8.6111283333678E-11 Feet vuông19 Micrômét vuông = 2.0451429791748E-10 Feet vuông
9 Micrômét vuông = 9.6875193750387E-11 Feet vuông20 Micrômét vuông = 2.1527820833419E-10 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 micrômét vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Micrômét vuông ra Feet vuông (um2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán