Đổi Micrômét vuông (um2) sang Centimet vuông (cm2)

Máy tính đổi từ Micrômét vuông sang Centimet vuông (um2 → cm2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Micrômét vuông (um2) sang Centimet vuông (cm2)
 
 
Centimet vuông sang Micrômét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Cách quy đổi um2 → cm2

1 Micrômét vuông bằng 1.0E-8 Centimet vuông:

1 um2 = 1.0E-8 cm2

1 cm2 = 100000000 um2

Centimet vuông

Xen-ti-mét vuông (ký hiệu cm2): Xen-ti-mét vuông là diện tích của hình vuông với cạnh dài 1cm. Tùy theo yêu cầu về đơn vị đo lường khác nhau mà bạn có thể chuyển đổi mét vuông (m2) thành centimet vuông (cm2), hecta (ha), decimet vuông (dm2) hay rộng hơn là kilomet vuông (km2)…….

1 cm2 bằng bao nhiêu m2

1 cm2 = 0.0001 m2

Bảng Micrômét vuông sang Centimet vuông

1um2 bằng bao nhiêu cm2
0.01 Micrômét vuông = 1.0E-10 Centimet vuông10 Micrômét vuông = 1.0E-7 Centimet vuông
0.1 Micrômét vuông = 1.0E-9 Centimet vuông11 Micrômét vuông = 1.1E-7 Centimet vuông
1 Micrômét vuông = 1.0E-8 Centimet vuông12 Micrômét vuông = 1.2E-7 Centimet vuông
2 Micrômét vuông = 2.0E-8 Centimet vuông13 Micrômét vuông = 1.3E-7 Centimet vuông
3 Micrômét vuông = 3.0E-8 Centimet vuông14 Micrômét vuông = 1.4E-7 Centimet vuông
4 Micrômét vuông = 4.0E-8 Centimet vuông15 Micrômét vuông = 1.5E-7 Centimet vuông
5 Micrômét vuông = 5.0E-8 Centimet vuông16 Micrômét vuông = 1.6E-7 Centimet vuông
6 Micrômét vuông = 6.0E-8 Centimet vuông17 Micrômét vuông = 1.7E-7 Centimet vuông
7 Micrômét vuông = 7.0E-8 Centimet vuông18 Micrômét vuông = 1.8E-7 Centimet vuông
8 Micrômét vuông = 8.0E-8 Centimet vuông19 Micrômét vuông = 1.9E-7 Centimet vuông
9 Micrômét vuông = 9.0E-8 Centimet vuông20 Micrômét vuông = 2.0E-7 Centimet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 micrômét vuông bằng bao nhiêu centimet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Micrômét vuông ra Centimet vuông (um2 → cm2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán