Đổi Micrômét vuông (um2) sang Hécta (ha)

Máy tính đổi từ Micrômét vuông sang Hécta (um2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Micrômét vuông (um2) sang Hécta (ha)
 
 
Hécta sang Micrômét vuông (Hoán đổi đơn vị)

Micrômét vuông

Micromet vuông hoặc micromet vuông (μm²) là đơn vị đo lường hệ mét có nguồn gốc từ SI (System International) của diện tích có các cạnh bằng một micromet hoặc một micromet (1μm)

Cách quy đổi um2 → ha

1 Micrômét vuông bằng 1.0E-16 Hécta:

1 um2 = 1.0E-16 ha

1 ha = 1.0E+16 um2

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Bảng Micrômét vuông sang Hécta

1um2 bằng bao nhiêu ha
0.01 Micrômét vuông = 1.0E-18 Hécta10 Micrômét vuông = 1.0E-15 Hécta
0.1 Micrômét vuông = 1.0E-17 Hécta11 Micrômét vuông = 1.1E-15 Hécta
1 Micrômét vuông = 1.0E-16 Hécta12 Micrômét vuông = 1.2E-15 Hécta
2 Micrômét vuông = 2.0E-16 Hécta13 Micrômét vuông = 1.3E-15 Hécta
3 Micrômét vuông = 3.0E-16 Hécta14 Micrômét vuông = 1.4E-15 Hécta
4 Micrômét vuông = 4.0E-16 Hécta15 Micrômét vuông = 1.5E-15 Hécta
5 Micrômét vuông = 5.0E-16 Hécta16 Micrômét vuông = 1.6E-15 Hécta
6 Micrômét vuông = 6.0E-16 Hécta17 Micrômét vuông = 1.7E-15 Hécta
7 Micrômét vuông = 7.0E-16 Hécta18 Micrômét vuông = 1.8E-15 Hécta
8 Micrômét vuông = 8.0E-16 Hécta19 Micrômét vuông = 1.9E-15 Hécta
9 Micrômét vuông = 9.0E-16 Hécta20 Micrômét vuông = 2.0E-15 Hécta

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 micrômét vuông bằng bao nhiêu hécta? Dễ dàng chuyển đổi Micrômét vuông ra Hécta (um2 → ha) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán