Đổi rd2 (rd2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ rd2 sang Feet vuông (rd2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi rd2 (rd2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang rd2 (Hoán đổi đơn vị)

rd2

Cách quy đổi rd2 → ft2

1 rd2 bằng 272.24999956944 Feet vuông:

1 rd2 = 272.24999956944 ft2

1 ft2 = 0.0036730945879944 rd2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng rd2 sang Feet vuông

1rd2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 rd2 = 2.7224999956944 Feet vuông10 rd2 = 2722.4999956944 Feet vuông
0.1 rd2 = 27.224999956944 Feet vuông11 rd2 = 2994.7499952639 Feet vuông
1 rd2 = 272.24999956944 Feet vuông12 rd2 = 3266.9999948333 Feet vuông
2 rd2 = 544.49999913889 Feet vuông13 rd2 = 3539.2499944028 Feet vuông
3 rd2 = 816.74999870833 Feet vuông14 rd2 = 3811.4999939722 Feet vuông
4 rd2 = 1088.9999982778 Feet vuông15 rd2 = 4083.7499935417 Feet vuông
5 rd2 = 1361.2499978472 Feet vuông16 rd2 = 4355.9999931111 Feet vuông
6 rd2 = 1633.4999974167 Feet vuông17 rd2 = 4628.2499926805 Feet vuông
7 rd2 = 1905.7499969861 Feet vuông18 rd2 = 4900.49999225 Feet vuông
8 rd2 = 2177.9999965555 Feet vuông19 rd2 = 5172.7499918194 Feet vuông
9 rd2 = 2450.249996125 Feet vuông20 rd2 = 5444.9999913889 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 rd2 bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi rd2 ra Feet vuông (rd2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán