Đổi rd2 (rd2) sang Hécta (ha)

Máy tính đổi từ rd2 sang Hécta (rd2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi rd2 (rd2) sang Hécta (ha)
 
 
Hécta sang rd2 (Hoán đổi đơn vị)

rd2

Cách quy đổi rd2 → ha

1 rd2 bằng 0.00252928526 Hécta:

1 rd2 = 0.00252928526 ha

1 ha = 395.36861097273 rd2

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Bảng rd2 sang Hécta

1rd2 bằng bao nhiêu ha
0.01 rd2 = 2.52928526E-5 Hécta10 rd2 = 0.0252928526 Hécta
0.1 rd2 = 0.000252928526 Hécta11 rd2 = 0.02782213786 Hécta
1 rd2 = 0.00252928526 Hécta12 rd2 = 0.03035142312 Hécta
2 rd2 = 0.00505857052 Hécta13 rd2 = 0.03288070838 Hécta
3 rd2 = 0.00758785578 Hécta14 rd2 = 0.03540999364 Hécta
4 rd2 = 0.01011714104 Hécta15 rd2 = 0.0379392789 Hécta
5 rd2 = 0.0126464263 Hécta16 rd2 = 0.04046856416 Hécta
6 rd2 = 0.01517571156 Hécta17 rd2 = 0.04299784942 Hécta
7 rd2 = 0.01770499682 Hécta18 rd2 = 0.04552713468 Hécta
8 rd2 = 0.02023428208 Hécta19 rd2 = 0.04805641994 Hécta
9 rd2 = 0.02276356734 Hécta20 rd2 = 0.0505857052 Hécta

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 rd2 bằng bao nhiêu hécta? Dễ dàng chuyển đổi rd2 ra Hécta (rd2 → ha) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán