Đổi Hécta (ha) sang rd2 (rd2)

Máy tính đổi từ Hécta sang rd2 (ha → rd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Hécta (ha) sang rd2 (rd2)
 
 
rd2 sang Hécta (Hoán đổi đơn vị)

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Cách quy đổi ha → rd2

1 Hécta bằng 395.36861097273 rd2:

1 ha = 395.36861097273 rd2

1 rd2 = 0.00252928526 ha

rd2

Bảng Hécta sang rd2

1ha bằng bao nhiêu rd2
0.01 Hécta = 3.9536861097273 rd210 Hécta = 3953.6861097273 rd2
0.1 Hécta = 39.536861097273 rd211 Hécta = 4349.0547207 rd2
1 Hécta = 395.36861097273 rd212 Hécta = 4744.4233316728 rd2
2 Hécta = 790.73722194546 rd213 Hécta = 5139.7919426455 rd2
3 Hécta = 1186.1058329182 rd214 Hécta = 5535.1605536182 rd2
4 Hécta = 1581.4744438909 rd215 Hécta = 5930.5291645909 rd2
5 Hécta = 1976.8430548636 rd216 Hécta = 6325.8977755637 rd2
6 Hécta = 2372.2116658364 rd217 Hécta = 6721.2663865364 rd2
7 Hécta = 2767.5802768091 rd218 Hécta = 7116.6349975091 rd2
8 Hécta = 3162.9488877818 rd219 Hécta = 7512.0036084819 rd2
9 Hécta = 3558.3174987546 rd220 Hécta = 7907.3722194546 rd2

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 hécta bằng bao nhiêu rd2? Dễ dàng chuyển đổi Hécta ra rd2 (ha → rd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán