Đổi Hécta (ha) sang Milimet vuông (mm2)

Máy tính đổi từ Hécta sang Milimet vuông (ha → mm2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Hécta (ha) sang Milimet vuông (mm2)
 
 
Milimet vuông sang Hécta (Hoán đổi đơn vị)

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Cách quy đổi ha → mm2

1 Hécta bằng 10000000000 Milimet vuông:

1 ha = 10000000000 mm2

1 mm2 = 1.0E-10 ha

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Bảng Hécta sang Milimet vuông

1ha bằng bao nhiêu mm2
0.01 Hécta = 100000000 Milimet vuông10 Hécta = 100000000000 Milimet vuông
0.1 Hécta = 1000000000 Milimet vuông11 Hécta = 110000000000 Milimet vuông
1 Hécta = 10000000000 Milimet vuông12 Hécta = 120000000000 Milimet vuông
2 Hécta = 20000000000 Milimet vuông13 Hécta = 130000000000 Milimet vuông
3 Hécta = 30000000000 Milimet vuông14 Hécta = 140000000000 Milimet vuông
4 Hécta = 40000000000 Milimet vuông15 Hécta = 150000000000 Milimet vuông
5 Hécta = 50000000000 Milimet vuông16 Hécta = 160000000000 Milimet vuông
6 Hécta = 60000000000 Milimet vuông17 Hécta = 170000000000 Milimet vuông
7 Hécta = 70000000000 Milimet vuông18 Hécta = 180000000000 Milimet vuông
8 Hécta = 80000000000 Milimet vuông19 Hécta = 190000000000 Milimet vuông
9 Hécta = 90000000000 Milimet vuông20 Hécta = 200000000000 Milimet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 hécta bằng bao nhiêu milimet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Hécta ra Milimet vuông (ha → mm2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán