Đổi Milimet vuông (mm2) sang Hécta (ha)

Máy tính đổi từ Milimet vuông sang Hécta (mm2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Milimet vuông (mm2) sang Hécta (ha)
 
 
Hécta sang Milimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Cách quy đổi mm2 → ha

1 Milimet vuông bằng 1.0E-10 Hécta:

1 mm2 = 1.0E-10 ha

1 ha = 10000000000 mm2

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Bảng Milimet vuông sang Hécta

1mm2 bằng bao nhiêu ha
0.01 Milimet vuông = 1.0E-12 Hécta10 Milimet vuông = 1.0E-9 Hécta
0.1 Milimet vuông = 1.0E-11 Hécta11 Milimet vuông = 1.1E-9 Hécta
1 Milimet vuông = 1.0E-10 Hécta12 Milimet vuông = 1.2E-9 Hécta
2 Milimet vuông = 2.0E-10 Hécta13 Milimet vuông = 1.3E-9 Hécta
3 Milimet vuông = 3.0E-10 Hécta14 Milimet vuông = 1.4E-9 Hécta
4 Milimet vuông = 4.0E-10 Hécta15 Milimet vuông = 1.5E-9 Hécta
5 Milimet vuông = 5.0E-10 Hécta16 Milimet vuông = 1.6E-9 Hécta
6 Milimet vuông = 6.0E-10 Hécta17 Milimet vuông = 1.7E-9 Hécta
7 Milimet vuông = 7.0E-10 Hécta18 Milimet vuông = 1.8E-9 Hécta
8 Milimet vuông = 8.0E-10 Hécta19 Milimet vuông = 1.9E-9 Hécta
9 Milimet vuông = 9.0E-10 Hécta20 Milimet vuông = 2.0E-9 Hécta

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 milimet vuông bằng bao nhiêu hécta? Dễ dàng chuyển đổi Milimet vuông ra Hécta (mm2 → ha) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán