Đổi Milimet vuông (mm2) sang Mét vuông (m2)

Máy tính đổi từ Milimet vuông sang Mét vuông (mm2 → m2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Milimet vuông (mm2) sang Mét vuông (m2)
 
 
Mét vuông sang Milimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Cách quy đổi mm2 → m2

1 Milimet vuông bằng 1.0E-6 Mét vuông:

1 mm2 = 1.0E-6 m2

1 m2 = 1000000 mm2

Mét vuông

Một đơn vị diện tích bằng một mét chiều dài nhân với một mét chiều rộng. Mét vuông được viết tắt là “m2”.

Về đơn vị quy đổi

Cùng dùng để đo lường diện tích còn có các đơn vị khác như milimet vuông (mm2), centimet vuông (cm2), Héc tô mét vuông (hm2), Deximet vuông (dm2), Đề ca mét vuông (dam2), Kilomet vuông (km2).

Tuỳ thuộc vào diện tích và quy mô công trình mà sẽ có yêu cầu về đơn vị đo lường cho phù hợp. Ngoài m2 còn có thể sử dụng cm2, ha, dm2 hoặc km2. Mỗi đơn vị sẽ cách nhau 100 lần từ trước tới sau tính theo độ dài của khoảng cách:

  • 1m2 = 0,000 001 km2
  • 1m2 = 10.000 cm2
  • 1m2 = 0,0001 hecta
  • 1m2 = 0,01 dam2 = 0,0001 hm2 = 0,000001 km2.
  • 1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Bảng Milimet vuông sang Mét vuông

1mm2 bằng bao nhiêu m2
0.01 Milimet vuông = 1.0E-8 Mét vuông10 Milimet vuông = 1.0E-5 Mét vuông
0.1 Milimet vuông = 1.0E-7 Mét vuông11 Milimet vuông = 1.1E-5 Mét vuông
1 Milimet vuông = 1.0E-6 Mét vuông12 Milimet vuông = 1.2E-5 Mét vuông
2 Milimet vuông = 2.0E-6 Mét vuông13 Milimet vuông = 1.3E-5 Mét vuông
3 Milimet vuông = 3.0E-6 Mét vuông14 Milimet vuông = 1.4E-5 Mét vuông
4 Milimet vuông = 4.0E-6 Mét vuông15 Milimet vuông = 1.5E-5 Mét vuông
5 Milimet vuông = 5.0E-6 Mét vuông16 Milimet vuông = 1.6E-5 Mét vuông
6 Milimet vuông = 6.0E-6 Mét vuông17 Milimet vuông = 1.7E-5 Mét vuông
7 Milimet vuông = 7.0E-6 Mét vuông18 Milimet vuông = 1.8E-5 Mét vuông
8 Milimet vuông = 8.0E-6 Mét vuông19 Milimet vuông = 1.9E-5 Mét vuông
9 Milimet vuông = 9.0E-6 Mét vuông20 Milimet vuông = 2.0E-5 Mét vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 milimet vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Dễ dàng chuyển đổi Milimet vuông ra Mét vuông (mm2 → m2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán