Đổi Milimet vuông (mm2) sang Dặm vuông (mi2)

Máy tính đổi từ Milimet vuông sang Dặm vuông (mm2 → mi2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Milimet vuông (mm2) sang Dặm vuông (mi2)
 
 
Dặm vuông sang Milimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Cách quy đổi mm2 → mi2

1 Milimet vuông bằng 3.8610215859254E-13 Dặm vuông:

1 mm2 = 3.8610215859254E-13 mi2

1 mi2 = 2589988110000 mm2

Dặm vuông

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Ký hiệu:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Bảng Milimet vuông sang Dặm vuông

1mm2 bằng bao nhiêu mi2
0.01 Milimet vuông = 3.8610215859254E-15 Dặm vuông10 Milimet vuông = 3.8610215859253E-12 Dặm vuông
0.1 Milimet vuông = 3.8610215859253E-14 Dặm vuông11 Milimet vuông = 4.2471237445179E-12 Dặm vuông
1 Milimet vuông = 3.8610215859254E-13 Dặm vuông12 Milimet vuông = 4.6332259031104E-12 Dặm vuông
2 Milimet vuông = 7.7220431718507E-13 Dặm vuông13 Milimet vuông = 5.019328061703E-12 Dặm vuông
3 Milimet vuông = 1.1583064757776E-12 Dặm vuông14 Milimet vuông = 5.4054302202955E-12 Dặm vuông
4 Milimet vuông = 1.5444086343701E-12 Dặm vuông15 Milimet vuông = 5.791532378888E-12 Dặm vuông
5 Milimet vuông = 1.9305107929627E-12 Dặm vuông16 Milimet vuông = 6.1776345374806E-12 Dặm vuông
6 Milimet vuông = 2.3166129515552E-12 Dặm vuông17 Milimet vuông = 6.5637366960731E-12 Dặm vuông
7 Milimet vuông = 2.7027151101477E-12 Dặm vuông18 Milimet vuông = 6.9498388546656E-12 Dặm vuông
8 Milimet vuông = 3.0888172687403E-12 Dặm vuông19 Milimet vuông = 7.3359410132582E-12 Dặm vuông
9 Milimet vuông = 3.4749194273328E-12 Dặm vuông20 Milimet vuông = 7.7220431718507E-12 Dặm vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 milimet vuông bằng bao nhiêu dặm vuông? Dễ dàng chuyển đổi Milimet vuông ra Dặm vuông (mm2 → mi2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán