Đổi Milimet vuông (mm2) sang Feet vuông (ft2)

Máy tính đổi từ Milimet vuông sang Feet vuông (mm2 → ft2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Milimet vuông (mm2) sang Feet vuông (ft2)
 
 
Feet vuông sang Milimet vuông (Hoán đổi đơn vị)

Milimet vuông

Mi-li-mét vuông chính là diện tích hình vuông có chiều dài 1 cạnh là 1mm. Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Cách quy đổi mm2 → ft2

1 Milimet vuông bằng 1.076391041671E-5 Feet vuông:

1 mm2 = 1.076391041671E-5 ft2

1 ft2 = 92903.04 mm2

Feet vuông

Foot vuông là đơn vị diện tích được sử dụng trong hệ đo lường Anh và hệ đo lường thông thường của Mỹ.

Đơn vị đo vuông là đạo hàm phép đo tuyến tính trong không gian hai chiều, vì vậy foot vuông được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có các cạnh dài 1 ft.

Bảng Milimet vuông sang Feet vuông

1mm2 bằng bao nhiêu ft2
0.01 Milimet vuông = 1.076391041671E-7 Feet vuông10 Milimet vuông = 0.0001076391041671 Feet vuông
0.1 Milimet vuông = 1.076391041671E-6 Feet vuông11 Milimet vuông = 0.00011840301458381 Feet vuông
1 Milimet vuông = 1.076391041671E-5 Feet vuông12 Milimet vuông = 0.00012916692500052 Feet vuông
2 Milimet vuông = 2.1527820833419E-5 Feet vuông13 Milimet vuông = 0.00013993083541723 Feet vuông
3 Milimet vuông = 3.2291731250129E-5 Feet vuông14 Milimet vuông = 0.00015069474583394 Feet vuông
4 Milimet vuông = 4.3055641666839E-5 Feet vuông15 Milimet vuông = 0.00016145865625065 Feet vuông
5 Milimet vuông = 5.3819552083549E-5 Feet vuông16 Milimet vuông = 0.00017222256666736 Feet vuông
6 Milimet vuông = 6.4583462500258E-5 Feet vuông17 Milimet vuông = 0.00018298647708407 Feet vuông
7 Milimet vuông = 7.5347372916968E-5 Feet vuông18 Milimet vuông = 0.00019375038750078 Feet vuông
8 Milimet vuông = 8.6111283333678E-5 Feet vuông19 Milimet vuông = 0.00020451429791748 Feet vuông
9 Milimet vuông = 9.6875193750388E-5 Feet vuông20 Milimet vuông = 0.00021527820833419 Feet vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 milimet vuông bằng bao nhiêu feet vuông? Dễ dàng chuyển đổi Milimet vuông ra Feet vuông (mm2 → ft2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán