Đổi rd2 (rd2) sang Thước anh vuông (yd2)

Máy tính đổi từ rd2 sang Thước anh vuông (rd2 → yd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi rd2 (rd2) sang Thước anh vuông (yd2)
 
 
Thước anh vuông sang rd2 (Hoán đổi đơn vị)

rd2

Cách quy đổi rd2 → yd2

1 rd2 bằng 30.24999995216 Thước anh vuông:

1 rd2 = 30.24999995216 yd2

1 yd2 = 0.03305785129195 rd2

Thước anh vuông

Yard vuông là đơn vị đo lường Anh và đơn vị diện tích theo thông lệ của Hoa Kỳ. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pakistan và Ấn Độ. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có chiều dài các cạnh là một thước Anh.

Ký hiệu: 

  • square yards, square yard, square yds, square yd
  • sq yards, sq yard, sq yds, sq yd, sq.yd.
  • yards/-2, yard/-2, yds/-2, yd/-2
  • yards^2, yard^2, yds^2, yd^2
  • yards², yard², yds², yd²

Bảng rd2 sang Thước anh vuông

1rd2 bằng bao nhiêu yd2
0.01 rd2 = 0.3024999995216 Thước anh vuông10 rd2 = 302.4999995216 Thước anh vuông
0.1 rd2 = 3.024999995216 Thước anh vuông11 rd2 = 332.74999947376 Thước anh vuông
1 rd2 = 30.24999995216 Thước anh vuông12 rd2 = 362.99999942592 Thước anh vuông
2 rd2 = 60.499999904321 Thước anh vuông13 rd2 = 393.24999937809 Thước anh vuông
3 rd2 = 90.749999856481 Thước anh vuông14 rd2 = 423.49999933025 Thước anh vuông
4 rd2 = 120.99999980864 Thước anh vuông15 rd2 = 453.74999928241 Thước anh vuông
5 rd2 = 151.2499997608 Thước anh vuông16 rd2 = 483.99999923457 Thước anh vuông
6 rd2 = 181.49999971296 Thước anh vuông17 rd2 = 514.24999918673 Thước anh vuông
7 rd2 = 211.74999966512 Thước anh vuông18 rd2 = 544.49999913889 Thước anh vuông
8 rd2 = 241.99999961728 Thước anh vuông19 rd2 = 574.74999909105 Thước anh vuông
9 rd2 = 272.24999956944 Thước anh vuông20 rd2 = 604.99999904321 Thước anh vuông

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 rd2 bằng bao nhiêu thước anh vuông? Dễ dàng chuyển đổi rd2 ra Thước anh vuông (rd2 → yd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán