Đổi Thước anh vuông (yd2) sang rd2 (rd2)

Máy tính đổi từ Thước anh vuông sang rd2 (yd2 → rd2). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Thước anh vuông (yd2) sang rd2 (rd2)
 
 
rd2 sang Thước anh vuông (Hoán đổi đơn vị)

Thước anh vuông

Yard vuông là đơn vị đo lường Anh và đơn vị diện tích theo thông lệ của Hoa Kỳ. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pakistan và Ấn Độ. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có chiều dài các cạnh là một thước Anh.

Ký hiệu: 

  • square yards, square yard, square yds, square yd
  • sq yards, sq yard, sq yds, sq yd, sq.yd.
  • yards/-2, yard/-2, yds/-2, yd/-2
  • yards^2, yard^2, yds^2, yd^2
  • yards², yard², yds², yd²

Cách quy đổi yd2 → rd2

1 Thước anh vuông bằng 0.03305785129195 rd2:

1 yd2 = 0.03305785129195 rd2

1 rd2 = 30.24999995216 yd2

rd2

Bảng Thước anh vuông sang rd2

1yd2 bằng bao nhiêu rd2
0.01 Thước anh vuông = 0.0003305785129195 rd210 Thước anh vuông = 0.3305785129195 rd2
0.1 Thước anh vuông = 0.003305785129195 rd211 Thước anh vuông = 0.36363636421145 rd2
1 Thước anh vuông = 0.03305785129195 rd212 Thước anh vuông = 0.39669421550339 rd2
2 Thước anh vuông = 0.066115702583899 rd213 Thước anh vuông = 0.42975206679534 rd2
3 Thước anh vuông = 0.099173553875849 rd214 Thước anh vuông = 0.46280991808729 rd2
4 Thước anh vuông = 0.1322314051678 rd215 Thước anh vuông = 0.49586776937924 rd2
5 Thước anh vuông = 0.16528925645975 rd216 Thước anh vuông = 0.52892562067119 rd2
6 Thước anh vuông = 0.1983471077517 rd217 Thước anh vuông = 0.56198347196314 rd2
7 Thước anh vuông = 0.23140495904365 rd218 Thước anh vuông = 0.59504132325509 rd2
8 Thước anh vuông = 0.2644628103356 rd219 Thước anh vuông = 0.62809917454704 rd2
9 Thước anh vuông = 0.29752066162755 rd220 Thước anh vuông = 0.66115702583899 rd2

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 thước anh vuông bằng bao nhiêu rd2? Dễ dàng chuyển đổi Thước anh vuông ra rd2 (yd2 → rd2) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán