Đổi Thước anh vuông (yd2) sang Hécta (ha)

Máy tính đổi từ Thước anh vuông sang Hécta (yd2 → ha). Nhập số đơn vị vào ô bên dưới bạn sẽ có ngay kết quả.

Đổi Thước anh vuông (yd2) sang Hécta (ha)
 
 
Hécta sang Thước anh vuông (Hoán đổi đơn vị)

Thước anh vuông

Yard vuông là đơn vị đo lường Anh và đơn vị diện tích theo thông lệ của Hoa Kỳ. Nó đang được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các nước nói tiếng Anh, đặc biệt là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Pakistan và Ấn Độ. Nó được định nghĩa là diện tích của một hình vuông có chiều dài các cạnh là một thước Anh.

Ký hiệu: 

 • square yards, square yard, square yds, square yd
 • sq yards, sq yard, sq yds, sq yd, sq.yd.
 • yards/-2, yard/-2, yds/-2, yd/-2
 • yards^2, yard^2, yds^2, yd^2
 • yards², yard², yds², yd²

Cách quy đổi yd2 → ha

1 Thước anh vuông bằng 8.3612736E-5 Hécta:

1 yd2 = 8.3612736E-5 ha

1 ha = 11959.900463011 yd2

Hécta

Hecta, còn được viết là héc-ta, ký hiệu ha, là một đơn vị đo diện tích bằng 10.000 mét vuông, tức bằng một héctômét vuông, thường được sử dụng trong ngành trắc địa. Ha chính là ký hiệu viết tắt của Hecta sử dụng để đo đạc diện tích đất xây dựng, đất ruộng.

Một đơn vị diện tích bằng 10.000 mét vuông. Tương đương với 2,471 mẫu Anh.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay có thể nói rằng 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, cho nên mà ở mỗi miền sẽ có được cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do vì nguồn gốc gì phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng luôn tồn tại cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chuẩn xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy theo từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

Bảng Thước anh vuông sang Hécta

1yd2 bằng bao nhiêu ha
0.01 Thước anh vuông = 8.3612736E-7 Hécta10 Thước anh vuông = 0.00083612736 Hécta
0.1 Thước anh vuông = 8.3612736E-6 Hécta11 Thước anh vuông = 0.000919740096 Hécta
1 Thước anh vuông = 8.3612736E-5 Hécta12 Thước anh vuông = 0.001003352832 Hécta
2 Thước anh vuông = 0.000167225472 Hécta13 Thước anh vuông = 0.001086965568 Hécta
3 Thước anh vuông = 0.000250838208 Hécta14 Thước anh vuông = 0.001170578304 Hécta
4 Thước anh vuông = 0.000334450944 Hécta15 Thước anh vuông = 0.00125419104 Hécta
5 Thước anh vuông = 0.00041806368 Hécta16 Thước anh vuông = 0.001337803776 Hécta
6 Thước anh vuông = 0.000501676416 Hécta17 Thước anh vuông = 0.001421416512 Hécta
7 Thước anh vuông = 0.000585289152 Hécta18 Thước anh vuông = 0.001505029248 Hécta
8 Thước anh vuông = 0.000668901888 Hécta19 Thước anh vuông = 0.001588641984 Hécta
9 Thước anh vuông = 0.000752514624 Hécta20 Thước anh vuông = 0.00167225472 Hécta

Chuyển đổi đơn vị độ dài phổ biến

1 thước anh vuông bằng bao nhiêu hécta? Dễ dàng chuyển đổi Thước anh vuông ra Hécta (yd2 → ha) bằng công cụ đổi đơn vị online này. Chỉ cần nhập số lượng bạn có ngay kết quả & bảng công thức tính toán